Home > Stephan Balleux

Stephan Balleux

Sinds een twintigtal jaar, ontwikkelt Belgisch kunstenaar Stephan Balleux, geboren in 1974 en actief in Brussel, een multidisciplinaire artistieke praktijk gebaseerd op de deconstructie en reconstructie van de picturale acte.

Een indicatie van zijn analytische blik die gericht is op de mediaomgeving die bij hem binnenkomt (een visuele stroom die we allemaal dagelijks ervaren), Stephan Balleux’s verschillende artistieke voorstellen steunen op een onveranderlijke actie, die van het verzamelen van allerhande beelden uit films, krantenknipsels, magazines, persoonlijke foto’s enz. Via een spel van assemblage en het combineren van diverse verzamelde beelden, construeert hij een artistiek corpus waarin de constructie van een beeld-schilderij een metafoor wordt voor een existentiële vraag rond de menselijke conditie.

Het werk van Stephan Balleux wordt vaak in het licht gezien van de virtuoze uitvoering, veelal toegekend aan schilders, het ontwikkelen van een de facto continue problematiek die het zichtbare of meer nauwkeurig, de verschijning in vraag stelt.

Doordrongen van trans-historische referenties ontleend aan de humane wetenschappen waaronder antropologie, mythologie, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie, ontwikkelt Stephan Balleux een complex en ambigue oeuvre dat, naast het ter discussie stellen van de plaats van de kunstenaar en de functie van schilderkunst vandaag, ook de obsessie van de kunstenaar onthult naar het begrijpen van de mechaniek achter de kracht van het beeld.

www.stephan-balleux.com