Home > Jean-Pierre Maury

Jean-Pierre Maury

Jean-Pierre Maury werd in 1948 in België geboren. Hij woont en werkt in België en in Frankrijk.

Sinds 1968 kadert zijn werk in de ontwikkeling van de “mouvance construite” (constructieve beweging). Die beweging bevestigt sinds het begin van de vorige eeuw haar positie als enige resoluut nieuwe beeldende avontuur, dat hoewel het onbetwistbaar zijn stempel heeft gedrukt op het verleden, toch ontegenzeggelijk actueel is kunnen blijven.

Nadat hij al zeer vroeg te kennen had gegeven dat hij wilde schilderen, werkte Jean-Pierre Maury tussen 1968 en 1978 aan zes uitgebreide reeksen geprogrammeerde werken gewijd aan de plastische taal. In de werken na 1978 legde hij zich uitsluitend toe op een minimaal beeldend element: de kruising van twee lijnen.

Bovendien vult Maury de striktheid en de vereisten van het theoretische en praktische werk van de geregelde compositie aan met een onderzoek over materie en kleur dat van pure, intuïtieve sensibiliteit getuigt, waarbij hij de altijd aanwezige striktheid combineert met het verlangen om bij de uitvoering van de geconstrueerde praktijk nieuwe elementen te integreren en zodoende bij te dragen aan het voortbestaan ervan en aan de vernieuwing die ervan wordt verwacht.

Zo probeert hij de volheid van de mens ten tonele te voeren – het vermogen om te denken gecombineerd met het vermogen om te ervaren.

Zijn werk wil aantonen dat de vormelijke striktheid, op zich alleen, een aanvullende ordening van de werkelijkheid tot stand brengt. Dit toegevoegde realisme, quasi een ondermijning van een minimaal en ogenschijnlijk gesloten compositieprincipe, heeft ongetwijfeld ook te maken met humor, eveneens een toegevoegde waarde, die het onbenullige of het tragische overstijgt om het draaglijk te maken.

Behalve de talrijke groeps- en individuele tentoonstellingen die zijn werk als kunstschilder met zich meebrengen, was Jean-Pierre Maury ook medestichter en mede-uitgever van het tijdschrift "MESURES art international". Hij is tevens verantwoordelijk voor heel wat inschakelingen van kunst in de architectuur. Tot slot organiseert hij evenementen, houdt hij lezingen en publiceert hij theoretische teksten, dit alles zowel in België als in het buitenland.

https://jean-pierre-maury.com