Home > Dany Danino

Dany Danino

Dany Danino werd in 1971 geboren in Jaffa (Israël). De beeldend kunstenaar is ook tekenaar, graveur en schilder. Dany ontwikkelde zijn eigen techniek om heel expressief te tekenen met een gewone blauwe balpen. Hij schildert en tekent verbeten en obsessief. Zijn stijl is veeleer een getormenteerde dan een flamboyante barok en met een vitale hartstocht slaagt hij erin dit tijdelijk te overstijgen. Met tekeningen is bedrog uitgesloten. Tekenen is een puur en direct talent, tenminste als het zoals hier gebeurt, met de losse hand, zonder steun, tenzij dan de eigen bedrevenheid en de vaardigheid om de lijnen daar neer te zetten waar ze met de meeste intensiteit kunnen uitdrukken dat ze mijlenver afstaan van alle realiteit, ook al blijft de figuratie vaak trouw aan de uiterlijkheid. Wat Dany Danino brengt, is vooral een visie die door de filter van zijn eigen existentiële ik passeert. Het is geen reflectie van de wereld in de enge zin van het woord, maar een verveelvuldigd en uiterst complex beeld van wat hij ervaart, kent, verbeeldt, onthoudt, in vraag stelt en beleeft. Zijn werk is een groot vraagteken bij de zin van het leven en de tragedie die het rampzalige lot is van de mens die uit de mens voortkomt en gedoemd is tot het grote niets. Atomaire, bestiaire, soms fantastische paddenstoelen, anatomische studies, vulva’s of harten worden gedragen door de noodzaak om de stroom van het bestaan en tegelijk de oerangst onder woorden te brengen. Hij benut zijn onderwerp maximaal, hernieuwt het eindeloos om het statuut van de afbeelding in vraag te stellen. In een paar jaar tijd heeft hij met vastberadenheid een lange weg afgelegd, waardoor hij nu op de voorgrond van de creativiteit staat. Zijn werk is zowel heel persoonlijk als diep verbonden met een lange tekentraditie die eeuwen heeft getrotseerd en een fundamenteel deel van de kunst vorm heeft gegeven. Dany Danino stelt geregeld tentoon in België en het buitenland. Hij heeft meerdere prijzen behaald en was in 2013 een van de twee vertegenwoordigers van de Federatie Wallonië-Brussel op de internationale kunstbeurs Art Brussels. Dany Danino woont en werkt in Brussel.
Tekstfragment © Claude Lorent

www.danydanino.be