Home > Charley Case

Charley Case

Charley Case werd in 1969 in Brussel geboren. Hij is een rondreizende kunstenaar, een wereldburger die zichzelf een “aardbewoner” noemt. De gravures van Charley Case zijn onderling met elkaar verbonden en vertellen het verhaal van een reis, een kaart van de landschappen die van oudsher door de mensheid worden doorkruist. Het zijn trajecten van de migranten van nu en van vroeger. "Wij hebben allemaal nomadische voorouders. We zijn allen de overlevenden van de overlevenden." Charley Case volgt de levenscycli, van de sjamaanse cirkels die in de grotten zijn gekerfd tot de verheffing van wervelende kosmische lichamen.

Als onderdeel van een groot geheel, vormt de universele mens de kern van zijn thematiek. Het zijn mensen die in beweging, aan het stappen of in trance zijn, mensen die geboren worden en sterven. De massa’s worden beheerst door een stroming die de aanwezigheid van immateriële, spirituele, magische banden duidelijk maakt. De energie van de lijn onthult de onnoemelijke banden die mensen onder elkaar, met hun verleden, met hun omgeving en verder verbinden, met een gevoel van mysterie. Ze vormen ronden, klampen zich vast, rollen zich op in een draaikolk. De cirkels draaien eindeloos en op het moment dat ze zich verwijderen, worden de mensen dwaallichten.

De monumentale gravures nodigen ons uit om ons onder te dompelen in het beeld. Naast werken in grotten maakt Charley Case ook talrijke fresco’s.

Charley Case is een schilder in de Aziatische zin van het woord, met andere woorden hij werkt met zwart en wit en gebruikt Chinese inkt. Hij is onmiskenbaar een graveerder die op een vruchtbare manier met alle procedés experimenteert.

Virginie Caudron, Directrice van het Musée du Dessin et de l'Estampe originale (Museum van originele tekeningen en prenten) in Gravelines.